Интернет-магазин nachodki.ru

ЄВРОЛОР-2018

 

ЄВРОЛОР – 2018

 

 

22 вересня 2018 у м. Львові під егідою Асоціації дитячих оториноларингологів України відбулася VII українсько-польська науково-практична конференція дитячих оториноларингологів «ЄВРОЛОР – 2018».

Метою конференції було: актуалізація та популяризація новітніх методів діагностики та лікування патології ЛОР органів;  узагальнення світових наукових досліджень щодо найпоширеніших проблем оториноларингології;  демонстрація унікальних хірургічних втручань.

Відкрив конференцію президент Асоціації дитячих оториноларингологів України, професор А. Л. Косаковський.

З доповідями виступили провідні спеціалісти в галузі оториноларингології з України та Польщі. 

На конференції висвітлювалися новітні світові досягнення з питань діагностики та лікування захворювань вуха, горла та носа, зокрема хронічного тонзиліту, гострого та хронічного середнього отиту, сенсоневральної приглухуватості, хронічного стенозу гортані та трахеї, риносинуситів, алергічного риніту. Були розглянуті проблеми кохлеарної імплантації, ендоскопічної хірургії приносових синусів. Польські колеги поділилися позитивним досвідом роботи приватної ЛОР-клініки.

Проф. А. Л. Косаковський в своїй доповіді ознайомив лікарів з методам А. Л. Косаковський хірургічного лікування дітей з гіпертрофією лімфаденоїдного глоткового кільця з урахуванням досягнень світової науки та власного досвіду, зокрема з використанням технології зварювання живих біологічних тканин.  Проф. В. О. Шкорботун детально ознайомив присутніх з особливостями діагностики та лікування тонзилогенних флегмон шиї. Проф. Вєслав Конопка (м. Лодзь, Польща) ознайомив українських лікарів з протоколом лікування гострої глухоти та досвідом застосування імплантованих пристроїв при зниженні слуху у дітей. Проф. Войцех Домка в своїй доповіді висвітив проблему отогенних внутрішньочерепних ускладнень. Проф. Юзеф Мєжвінський (м. Бидгощ, Польща) та Марцін Шиманський (м. Люблін, Польща) провели сателітний симпозіум «3D технології в отохірургії». Проф. Ярослав Шидловський (м.Познань, Польща) ознайомив лікарів з діагностикою та лікуванням підскладкових стенозів гортані у дітей та блискуче провів майстер-клас «Live surgery» з демонстрацією ларинготрахеопластики на анатомічній моделі.

 

 

Ряд доповідей були присвячені ендоскопічним методам лікування приносових пазух (проф. Юзеф Мєжвінський, Я. В. Шкорботун, Павел Бурдук) та ендоскопічним доступам до патології основи черепа (проф. Павел Бурдук, м. Бидгощ, Польща). Окремі доповіді були присвячені реконструкції середнього вуха (Марцін Шиманський), кохлеарній імплантації (Юзеф Мєжвінський, Вєслав Конопка), порушенню прохідності слізних шляхів (Ярослав Шидловський), алергічному риніту (Йоланта Міхаляк), гострому середньому отиту та риносинуситам (Ф. Б. Юрочко).

Загалом, в роботі конференції взяло участь понад 250 фахівців з профільних установ України, США, Прибалтики.  Всі учасники конференції отримали багато цікавої та корисної інформації з різних розділів дитячої оториноларингології.