Здесь нашел интересный обзор

КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Євролор 2018
  2. ІІ Конгрес дитячих оториноларингологів України
  3. ІІІ науково-практичнаконференціяз міжнародною участю "Актуальні питання дитячої оториноларингології"

 

 

        

1. Науково-практична конференція оториноларинголгів та дитячих оториноларингологів Черкаської області (3 жовтня 2008, Канів).

2. Українсько-польська науково-практична конференція «Минуле, сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології» (3  грудня 2011, Львів).

3. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології. Електрозварювальні технології» (08-09.10.2012, Київ).

4.  Українсько-польська науково-практична конференція«ЄВРО-ЛОР-2012»  (1  грудня 2012, Львів).

5. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2013»  (14  грудня 2013, Львів).

6. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (09-10.10.2014, Київ).

7. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2015»  (23  травня 2015, Львів).

8. УІ Міжнародний Медичний Форум і ІV  Міжнародний Медичний Конгрес. Науково-практичної конференції "Актуальні питання оториноларингології та                       дитячої оториноларингології" (15-17.04.15, Київ).

9. УІІ Міжнародний Медичний Форум і V Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес. Науково-практичної конференції "Актуальні питання оториноларингології та                       дитячої оториноларингології" (19-21.04.16, Київ).

10. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2016»  (21  травня 2016, Львів).

11. ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (06-07.10.2016, Київ).

  

 Доповіді на міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах:

 1. 44-й з’їзд Польського товариства оториноларингологів, хірургів голови та шиї - Kosakovskyi A., Kosakivska I., Semenov R. Chirurgia migdałkόw podniebiennych z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego dwubiegunowego elektrycznego spawania tkanek. (9-12 червня 2010, Варшава, Польща).

2. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - Kosakivska I.A., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on inferior nasal conchas in children by using electrowelding technologies (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).

3. І-й Конгрес Конфедерації Європейських оториноларингологів та хірургів голови і шиї - Kosakivska I.A., Kosakovskyi A.L. Surgical interventions on lymphadenoid pharyngeal ring  in children by using high-frequency electro welding of biologic tissues (02.07-06.07.2011, Барселона, Іспанія).

4. Українсько-польська науково-практична конференція «Минуле, сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології» - Косаковський А.Л.,  Косаківська І.А. «Використання електрозварювальної технології в дитячій оториноларингології»; Юрочко Ф.Б. «Актуальні тенденції лікування гострого середнього отиту» (3  грудня 2011, Львів).

5. 24-й Європейський Конгрес ринологів - Kosakovskyi A., Kosakivska I., Siniachenko V. The use of high-frequency electric welding of biological tissues in septoplasty in children (17-21 червня 2012, Тулуза, Франція). 

6. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2012» - Косаковський А. Л. «Гострий риносинуїт у дітей»; Юрочко Ф.Б. «Діагностика та лікування секректорно готиту в дітей» (1  грудня 2012, Львів). 

7. 2-й Конгрес Європейської академії оториноларингології-HNS і CE ORL-HNS Оториноларингології та Хірургії Голови і Шиї - Ilona Kosakivska, Anatolii Kosakovskyi. Bactericidal action of  high frequency current (27-30 квітня 2013 р., Ніцца, Франція).

8. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2013»  - Косаковський А. Л. «Стенози гортані у дітей»; Юрочко Ф.Б. «Лікування рецидивуючого середнього отиту»   (14  грудня 2013, Львів). 

9. Конгрес присвячений 10-річчю наукового товариства ринологів Болгарії - Косаковський А. Л., Лікування хронічного тонзиліту та аденоїдиту у дітей  (4-6.07.14, Помор’є, Болгарія).

10. Українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2015»  - Косаковський А. Л. «Хірургічні втручання на лімфаглотковому кільці у дітей»; Юрочко Ф.Б.   «Секреторний отит у дітей. Діагностика та лікування» (23  травня 2015, Львів). 

           

11. 5 українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-ЛОР-2016»  - Косаковський А. Л. «Мукоциліарний кліренс в дітей»; Юрочко Ф.Б.   «Гострий середній отит у дітей - сучасні рекомендації», "Простий -складний алергічний риніт", "Антибіотикопрофілактика в ЛОР хірургії", "Кровотечі під час FESS і після неї"; Шкорботун Я. В. "Ендоскопічна гайморотомія. Сучасні підходи до вибору доступу"(21  травня 2016, Львів). 

  

12. 5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5th International Congress of GRABatumi,
Georgia,
from June 23 to June 25, 2016).
Anatolii Kosakovskyi.Into a new era of sinusitis management: hitting the target.

13.
5-й міжнародний Конгрес Асоціації респіратологів Грузії (5th International Congress of GRA Batumi,
Georgia, from June 23 to June 25, 2016).
Anatolii Kosakovskyi. National recommendations in treatment of sinusitis in Ukraine
.
 

 

 

 

 

 

 

14. 30-а регіональна  конференція   Асоциації респіратологів  Грузії (Кутаїсі, 3 червня 2017).

Анатолій  Косаковський,  Гострий   риносинусит: сучасні   аспекти   лікування.

 

15. УІ українсько-польська науково-практична конференції ЄвроЛОР-17 (Львів, 09 вересня 2017). Анатолій  Косаковський, Діагностика слуху в малих дітей, 

Федір Юрочко, Гострий середній отит. Сучасні стандарти.

Володимир Шкорботун, Кохлеарна імплантація та післяопераційні ускладнення.

Федір Юрочко, Вплив уподобань пацієнта на вибір лікування алергічного риніту.