Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

1.  Лайко А. А., Заболотний Д. І. Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2005. - 458 с.

2.  Косаковський А. Л., Лайко А. А., Чиркова Л. П., Синяченко В. В. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології (навчальний посібник). – К.: КМАПО, 2005. - 264 с.

3.  Лайко А. А., Заболотний Д. І., Синяченко В. В., Шух Л. А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів. - К.: Логос, 2005. - 176 с.

4.  Косаковський А. Л., Юрочко Ф. Б., Михайлов О. Б. Ендоназальні кортикостероїди: Рекомендовано Міносвіти України як навч. посібник. - Львів: Видавництво Мс, 2005. - 56 с.

5.  Косаковский А. Л., Юрочко Ф. Б., Михайлов А. Б. Эндоназальные кортикостероиды Рекомендовано Минобразования Украины в качестве учебного. пособия. - Львов: Видавництво Мс, 2005. - 60 с.

6.  Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей (справочное пособие для врачей) /под ред. С.П.Кривопустова, Б.К.Шамугия.-К.: Книга плюс, 2005. -144 с. (глава 2 в соавторстве Л. П. Чиркова, В. В. Синяченко).

7.  Косаковський А.Л. та співавт. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник / За ред. Мартинюка В. Ю., Зінченко С. М. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.

8.  Лайко А. А., Заболотний Д. І., Горішній І. І. Секреторний середній отит: Рекомендовано ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навч.-метод. посібник. - К.: Логос, 2006. - 120 с.

9.  Лайко А. А., Заболотний Д. І., Шидловська Т. А., Шух Л. А. Довідник з дитячої оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Логос, 2006. - 246 с.

10. Гуляр С. О., Косаковський А. Л. Застосування БІОПТРОН-ПАЙЛЕР-світла в медицині. За редакцією проф. С.О.Гуляра, проф. А.Л.Косаковського. – Київ: Вид-во ІФБ НАН України та КМАПО МОЗ України, 2006. – 152 с.

11. Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Данько О. С., Владзієвська Г. С. Отоларингологічна допомога дітям та підліткам в Україні за 1996-2005 роки (статистичний довідник). – Київ: МОЗ України, ЦМС МОЗ України, АДОУ, 2006. – 112 с.

12. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Косаковський А. Л., Ткаліна А. В., Лайко В. А., Шух Л. А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити. - К.: Лотос, 2006. – 171 с.

13. Шидловська Т. В., Заболотний Д. І., Шидловська Т. А. Сенсоневральна приглухуватість. – К.: Логос, 2006. – 752 с.

14. Косаківський А. Л. та співавт. Історія оториноларингології в Україні. / За ред. Ю. В. Мітіна, Д. І. Заболотного – К.: ТОВ «Фармацевт Практик», 2007. – 144 с.

15. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Косаковський А. Л., Бредун О. Ю.. Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.

16. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Косаковський А. Л., Березнюк В. В., Качала Л. М., Молочек Ю. А.. Інтубація та трахеостомія – К.: Логос, 2007. – 150 с.

17. Шидловська Т. А., Косаковський А. Л. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник для інтернів та лікарів-курсантів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2007. – 232 с.

18. Шидловська Т. В., Косаковський А. Л. Шидловська Т. А. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості. – К: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с.

19. Курсы микрохирургии уха и отонейрохирургии (лекции) / под руководством  Сушко Ю. А., Борисенко О. Н. с участием Косаковского А. Л., Сребняк И. А., 2008. – К.: ГУ «ИО им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», УАООО, EAONO, НМАПО имени П.Л.Шупика. - Электронное издание: DVD-видео 4 диска.

20. Медицина неотложных состояний: учебник/ И. С. Зозуля … А. Л. Косаковский … А. А. Лайко и др.;  под ред. И. С. Зозули. – К.: Медицина, 2008. – 696 с.

21. Лайко А. А. Дитяча оториноларингологія: підручник для лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. ІУ рівня акредитації. – К.: Логос, 2008. – 703 с.

22. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Косаковський А. Л. Історія дитячої оториноларингології в Україні: присвяч. 40-річчю каф. дит. оториноларингології, аудіології та фоніатрії Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К.: Логос, 2009. – 88 с. 

23. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. Ф. Мельников [та ін.] – К.: Логос, 2009. – 175 с.

24. Тканекохрняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас./ Под ред. Б. Е. Патона и О. И. Ивановой; (Р. А. Абызов,…А. Л. Косаковский, И. А. Косаковская,…).  - К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с. 

25. Запалення слухової труби у дітей/ А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников  [та ін.] – К.: Логос, 2009. – 195 с.

26. Гіпертрофія глоткового мигдалика/ А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, П. А. Рауцкіс [та ін.] – К.: Логос, 2010. -  168 с.

27. Косаківська І. А., Косаковський А. Л., Лайко А. А. Деформація перегородки носа у дітей. К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с. 

28. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А., Лайко А.А., Синяченко В.В., Бредун О.Ю., Косаківська І.А., Куреньова К.Ю. Сурдологія. Збірник тестових завдань: Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2010. – 292 с.

29. Аденоїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников [та ін.] . – К.: Логос, 2010. – 178 с. 

30. Папіломатоз гортані т а трахеї у дітей / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Дячук [та ін.]. – К.: Логос, 2010. – 101 с.

31. Хронічний риніт: катар., гіпертроф., атроф./ А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Г. І. Гарюк [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 147 с. 

32. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит/ Д. Д. Заболотна, П. А. Руцкіс, В. В. Березнюк [та ін.]; за заг.ред. А. А. Лайка – К., Логос, 2010. – 146 с.

33. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине (учебно-методическое пособие для студентов и врачей). Издание  2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с. Под редакцией проф. С. А. Гуляра и проф. А. Л. Косаковского.

34. Ангіофіброма основи черепа / Д. І. Заболотний, Г. Е. Тімен, А. А. Лайко [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 144 с.

35. Сфеноїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с.

36. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І. С. Зозуля, А. В. Вершигора, В. І. Боброва, … І. А. Косаківська, А. Л. Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І. С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.

37. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник/ А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Д. Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А. А. Лайка. – К.: Логос, 2013. – 576 с.

38. Етмоїдит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2013. – 213 с.

39. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський  [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с.

40. Голубчиков М. В., Косаківський А. Л., Руденко Н. Г.  Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2013 рік, 2014. – 103 с. 

41. Гострий та хронічний риніт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 231 с.

42. Синдром обструктивної зупинки дихання під час сну / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, Ю. В. Мінін [ та ін.]. Монографія. – К. : Логос, 2014. – 183 с.

43. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2014. – 175 с.

44. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В. Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.

45. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с. 

46. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 2015. – 183 с.